Kontakt

Har du några frågor eller är du intresserad av att köpa en tavla? Du är alltid välkommen att kontakta oss. Flera av de visade tavlorna är dock i privat ägo.

Edvards barnbarn Mårten och Håkan

marten.ferno@med.lu.se, haakan@mac.com