342 NYA TAVLOR: Akvareller

Här finns de flesta av Edvard Anderssons akvareller. Under 2023 kommer vi att fylla på med ännu fler!

Eftersom vi har valt att inte flytta på några verk, finns det i dessa grupper några få konstverk som inte är akvareller.
B4 och C3 innehåller även oljemålningar på papper, porträtt och teckningar (till exempel Paradissviten). Vi har valt denna lösning för att det ska vara så lätt som möjligt att hitta verken i arkivet.
D3 är akvareller utan ram, övriga grupper har ram.

B3 Mest akvareller

B4 Akvareller och teckningar

C3 Akvareller, teckningar med mera

C4 Akvareller

D3 Akvareller